Технически спецификации

Технически спецификации на сградите:

Външните стени и вертикалните конструктивни елементи да се изолират отвън с 5 см. топлоизолация, а стоманобетонните плочи над обитаеми помещения и при еркери с мин. 5 см. топлоизолация.

Покривната плоча над последен жилищен етажда се изолира отгоре с топлоизолация /поОВ проект/

Стените между съседни апартаменти и към общи помещения да се изпълнят с дебелина 25 см.

Вътрешната и външна дограма да с изпълняват по спецификация, като размерите се сверят на място.

Вратите на машинното помещение на асансьора и на техническите помещения да се изпълнят от негорими материали и да се отварят навън.

Инсталационните шахти да се обзидат с газобетон с дебелина 5 см.

Щурцовете при отворите между помещение и балкон, когато не са конструктивни елементи да се изпълняват монтажни.

Да се изравнят всички щурцове /монтажни и конструктивни/.