Етажно разпределение

Сградите са на 4 етажа от Кота 0 до Кота +9,28

Кота 0 - ПАРТЕР

СГРАДА А:
Магазин 1 – 36,4 кв.м.
Магазин 2 – 24,6 кв.м.
Магазин 3 – 27,4 кв.м.
Магазин 4 – 29,7 кв.м.
Магазин 5 – 31,7 кв.м.
Магазин 6 – 32,9 кв.м.
Магазин 7 – 32,9 кв.м.
Магазин 8 – 32,8 кв.м.
Магазин 9 – 31,7 кв.м.
Магазин 10 – 30,7 кв.м.
Ресторант – 252,3 кв.м.

СГРАДА Б:
Магазин 11 – 29,3 кв.м.
Магазин 12 – 25,1 кв.м.
Магазин 13 – 30,5 кв.м.
Магазин 14 – 43,7 кв.м.
Магазин 15 – 32,0 кв.м.
Магазин 16 – 29,7 кв.м.
Кафе – 124,6 кв.м.

Кота +3,59 - 1 ЕТАЖ

СГРАДА А:
Студио 1 – 46,13 кв.м.
Студио 2 – 43,8 кв.м.
Студио 3 – 36,6 кв.м.
Студио 4 – 37,5 кв.м.
Студио 5 – 37,8 кв.м.
Студио 6 – 37,6 кв.м.
Студио 7 – 36,7 кв.м.
Студио 8 – 51,9 кв.м.
Студио 9 – 37,8 кв.м.
Студио 10 – 37,7 кв.м.
Студио 11 – 37,7 кв.м.
Студио 12 – 44,5 кв.м.
Апартамент 1 – 62,4 кв.м.
Апартамент 2 – 61,8 кв.м.
Апартамент 3 – 44 кв.м.

СГРАДА Б:
Студио 13 – 34,1 кв.м.
Студио 14 – 30,8 кв.м.
Апартамент 4 – 76,5 кв.м.
Апартамент 5 – 46,4 кв.м.
Апартамент 6 – 42,7 кв.м.
Апартамент 7 – 51,8 кв.м.
Апартамент 8 – 63,6 кв.м.
Апартамент 9 – 66,5 кв.м.

Кота 6,40 - 2 ЕТАЖ

СГРАДА А:
Студио 15 – 29,4 кв.м.
Студио 16 – 43,8 кв.м.
Студио 17 – 36,6 кв.м.
Студио 18 – 37,5 кв.м.
Студио 19 – 37,8 кв.м.
Студио 20 – 37,6 кв.м.
Студио 21 – 36,7 кв.м.
Студио 22 – 47,5 кв.м.
Апартамент 10 – 62,4 кв.м.
Апартамент 11 – 54,3 кв.м.
Апартамент 12 – 65,6 кв.м.
Апартамент 13 – 58,3 кв.м.

СГРАДА Б:
Студио 23 – 34 кв.м.
Студио 24 – 30,8 кв.м.
Студио 25 – 42,7 кв.м.
Студио 26 – 43,6 кв.м.
Апартамент 14 – 72,9 кв.м.
Апартамент 15 – 46,3 кв.м.
Апартамент 16 – 53,2 кв.м.

Кота +9,28 - 3 ЕТАЖ

СГРАДА А:
Апартамент 17 – 75 кв.м.

СГРАДА Б:
Апартамент 18 – 68,4 кв.м.