Пълдин Апартментс

e луксозен ваканционен комплекс разположен централната част на Слънчев Бряг

Възложител: "Пълдин вакейшън" ООД
Строител: "Сиенит" ООД
Вид на строежа: Сграда с апартаменти и К.О.О., УПИ I, кв. 30, КК Слънчев бряг-изток
Строително разрешение: №21/25.07.2008
Дата на откриване на строителната площадка: 23.12.2010
Започване на работа на строителната площадка: 04.01.2011
Технически ръководител: Методи Иванов Комитов
Планирана продължителност на работа на строителната площадка: 4 месеца
Координатор по БЗ за етапа на изпълнение – Златко Христозов
Планиран максимален брой работещи на строителната площадка – 25
НСН : "Консултантска инженерна група" ООД